Dades de consum energètic
Equipament
Tipus de subministrament
Consum de la xarxa
Energia solar autoconsumida
Consum total
Energia solar produïda
Energia exportada a la xarxa

 

 

ESTALVI GENERAT
Consum total
Mitjana consum

 

Ajuntament del Prat de Llobregat - Plaça de la Vila, 1 . 08820 El Prat de Llobregat - T: 93 379 00 50 - NIF: P-081 6800G - Registre d’Entitats Locals, núm: 01081825